Publikace

Autorka: MUDr. Věra Kleplová
Ilustrace: Dobromila Pilná

NAŠEMU SLUNÍČKU - BUĎ FIT OD NAROZENÍ PO ŠKOLU
JSEM ZDE - očekávaný, žádaný, milovaný
JSME ZDE - koordinace pohybu
JSME ZDE - rodiče a děti

Našemu sluníčku - buď fit od narození po školu NAŠEMU SLUNÍČKU - BUĎ FIT OD NAROZENÍ PO ŠKOLU

Nová publikace pro vaši praxi - jak docílit zdravého růstu dětí hrou. O dítěti a jeho vývoji již existuje nepřeberné množství publikaci. Ne každá se však dívá na vývin dítěte pouze z pohledu motoriky.

Přiručka "Našemu sluníčku - buď fit od narození po školu" od autorky MUDr. Věry Kleplové právě toto hledisko upřednostňuje. Nejen rodičům radí, jak dítě správné nosit, pozorovat jeho reakce, navodit s ním velmi úzký kontakt a zlepšit pomocí cvičení jeho pohybové dovednosti či umět rozpoznat, pokud s jeho vývojem není něco v pořádku. S rozvojem motoriky totiž úzce souvisí i rozvoj psychiky. Správným vývinem tak lze předejít pozdějším problémům se soustředěním nebo například s dyslexií.

Do poutavé příručky pro všechny pečlivé rodiče a nejen pro ně shrnula autorka – lékařka a trenérka Věra Kleplová – své odborné poznatky z více jak padesátileté praxe v oboru fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace. Kniha s téměř 190 cviky a konkrétními ilustracemi bude všem svým uživatelům praktickým pomocníkem při správném vyvíjení dítěte.

Příručka je rozdělena podle věku dítěte do jednotlivých kapitol - kojenec, batole, předškolák. Zachycuje růst a rozvoj schopností dítěte od narozeni až po zasednutí do školních lavic. Věkové rozmezí však, jak autorka zdůrazňuje, není to nejdůležitější. Velmi podstatné jsou podle ni jednotlivé fáze vývoje pohybu a to, jak na sebe navazují. Kapitolám proto vždy předchází podrobná charakteristika pohybových dovedností a chování dítěte. Každý cvik je navíc těmto pohybovým dovednostem a vývojové fázi přizpůsoben. Cviky lékařka jasné a stručně formuluje, pro představu o provedeni cviku ho doplňují názorné ilustrace. Pokud je to u některého cviku nutné, zdůrazňuje u něj autorka také jeho chybné provedeni a upozorňuje, čeho se při cvičeni vyvarovat. V částech Kojenci a Batolata klade doktorka Kleplová vedoucí roli při cvičeni na rodiče, v části Předškoláci se postupně přenáší stále větší odpovědnost na samotné dítě. To pak cvičí samo nejdříve podle kreseb, potom rozvijí svou prostorovou představivost pomoci cviků v prostoru.

Za každou kapitolou je vždy umístěna tabulka odchylek, diky které zkušená lékařka poukazuje na to, v jakých případech není s motorickým vývojem jejich dítěte něco v pořádku a za jakých okolnosti je nutné obrátit se na odborníka.

Za neméně důležitou považuje kvalifikovaná terapeutka rovněž komunikaci s dítětem, ne pouhé mechanické odcvičení. Proto je každá kapitola uvedena básničkou nebo říkankou, které mohou rodiče s dětmi přeříkávat nejen v průběhu cviků. Kromě cviků s ilustracemi naleznou rodiče v knize rovněž přehledné schéma vývoje dítěte podle Doc. MUDr. Vladimíra Vlacha. Autorka klade velký důraz na kontakt rodičů s dítětem a rovněž na to, aby se naučili svého potomka pečlivě pozorovat. Pomocí správně provedených cviku dokáží rodiče u svých děti předejít pozdějším problémům se soustředěním, dyslexii nebo dysgrafií. Správný tělesný vývin totiž jejich psychiku velmi významným způsobem ovlivňuje.

Doktorka Věra Kleplová absolvovala Fakultu dětského lékařství Univerzity Karlovy a v současnosti se věnuje své praxi fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace. Je autorkou Bodové cvičební metody (regenerační, rekondiční a rehabilitační metoda). Tou se mimo jiné zabývá ve svém vlastním Pohybovém studiu.

Publikace vyšla v prosinci 2006 v praktické kroužkové vazbě, 208 stran, cena 229 Kč.

Zakoupíte ji ve vašem knihkupectví nebo přímo v nakladatelství ANAG,
tel. 585 757 411, fax: 585 418 867, www.anag.czJsem zde I. JSEM ZDE - očekávaný, žádaný, milovaný                                     ZPĚT >>>

Nejen dar řeči může matka dát dítěti, ale i dar pohybu a mnoho dalších schopností, které se stanou doživotními poklady. A proto je tato publikace psána. Narození každého dítěte je u dospělých s dobrým citovým zázemím očekáváno s velkými nadějemi a představami. Naděje v tom, že dítě bude hezké, zdravé a s představami o pěkné budoucnosti a možná i budoucím povolání. Mají-li se tato představy a přání splnit, je potřeba pečlivě dítě sledovat na jeho cestě k dospělosti. Máme-li dítě střežit a být mu nápomocni v jeho rozvoji, je nutné znát, čím musí především v prvním roce života projít, aby jeho start do života byl úspěšný.Jsme zde II. JSME ZDE - koordinace pohybu                                                      ZPĚT >>>

Komu je publikace určena? Všem kteří mají zájem o dítě, chtějí si s dítětem účelně hrát – cvičením a současně připravit dítěti vhodný start do budoucího života. Které dítě může cvičit? Každé, protože podle zásad, které jsou uvedené výše je možné vybrat sestavu, vyhovující momentálnímu stavu dítěte ale také dospělého. Kdy cvičit? Kdy je příležitost. Kde cvičit? Doma, v tělocvičně, venku. Jak často? Co nejčastěji a hlavně pravidelně.Jsme zde III. JSME ZDE - rodiče a děti                                                                 ZPĚT >>>

Koordinace pohybu je nutná pro každého, v každém věku. Proto předkládaných 100 cviků je určeno všem, dětem i dospělým, šikovným i nešikovným, obratným i neobratným, zkrátka všem, kteří mají zájem se zlepšit, nebo dosáhnout vynikajících schopností.

Uspěšné dítě, o.p.s., Mírového hnutí 2137, 149 00 Praha 4