Cvičení pro děti

Společnost Úspěšné dítě o.p.s. nabízí cvičení pro předškolní děti, které je zaměřeno na rozvoj hrubé a jemné motoriky. Cvičení je založeno na celostním programu MUDr. Kleplové. Při cvičení je využito mnoho netradičních i tradičních pomůcek – šlapadla, dvojmíče, šátky, obruče, švihadla. Nedílnou součást tvoří hudebně pohybová výchova se zaměřením na rytmus. Při cvičení se bere ohled na pohybové a věkové zvláštnosti dětí.

Cvičení vede:

Radmila Dvořáková

Radmila Dvořáková

Kontakt
e-mail: kom.kom@seznam.cz
tel.: 603 723 062
www.facebook.com/uspesnedite

Uspěšné dítě, o.p.s., Mírového hnutí 2137, 149 00 Praha 4