Úspěšné dítě, o.p.s.

Posláním společnosti Úspěšné dítě je hledání a realizace cest a metod podporujících psychomotorický vývoj dětí. Vycházíme z přesvědčení, že dobrý základ je předpokladem pro úspěšnou budoucnost. Při regeneračních a rekondičních cvičeních jsou využívány poznatky a doporučení zakladatelky společnosti MUDr. Kleplové.

Cílem společnosti je vybudování cvičebního a poradenského centra pro podporu psychomotorického vývoje a rozvoje osobnosti dětí raného věku, dětí předškolního a školního věku i dospělých.

CVIČENÍ PRO DĚTI PODPORUJÍCÍ VŠESTRANNÝ ROZVOJ
Cvičení pro batolata, předškolní a školní děti, které je zaměřeno na rozvoj hrubé a jemné motoriky, správného držení těla, vnímání rytmu, barev a tvarů a mnoha dalších dovedností v souladu s jejich vývojovou úrovní.
Principy a přístupy zaměřené na osobu - bereme ohled na pohybové, komunikační, věkové a jiné potřeby dětí.
Při cvičení jsou děti motivovány pomocí cvičebních pomůcek – šlapadla, dvoj-míče, šátky, obruče, švihadla.
Nedílnou součástí je hudebně pohybová výchova se zaměřením na rytmus.
Začínáme vzářía lze se přidat i v průběhu školního roku do kurzů, kdy nabízíme zkušební lekce.
INFORMAČNÍ BROŽURA SPOLEČNOSTI ÚSPĚŠNĚ DÍTĚ, o.p.s. (v pdf) >>>

Uspěšné dítě, o.p.s., Mírového hnutí 2137, 149 00 Praha 4