Spolupráce

Fond Partnerství - Program Švýcarsko-ceské spolupráce

MF ČR

Fond partnerství

Program švýcarsko-ceské spolupráce – který byl schválen švýcarským lidem v referendu, si klade za cíl přispět ke zlepšení v oblastech, jako je hospodářský růst, lepší sociální zabezpečení, ochrana životního prostředí, vyšší veřejná bezpečnost a fungující občanská společnost prostřednictvím 38 projektu, které by měly přinést dlouhodobé efekty.

Fond Partnerství byl přímým nástrojem k posílení stávajících a navázání nových partnerství mezi organizacemi v  České republice a ve Švýcarsku. Z celkového grantu Programu švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF) bylo pro Fond určeno 5,05 mil. CHF, což ve svém výsledku umožnilo podpořit v období 2009 až 2016 celkem 98 projektu zaměřených na výměnu zkušeností a spolupráci českých subjektů se švýcarskými partnery.

Více informací naleznete v této brožuře (formát pdf).

Uspěšné dítě, o.p.s., Mírového hnutí 2137, 149 00 Praha 4