Dle individuální dohody.

Uspěšné dítě, o.p.s., Mírového hnutí 2137, 149 00 Praha 4